fredag 28 november 2014

Vecka 48

Vi närmar oss första advent!

Under de tre senaste veckorna har jag haft äran att få träffa de flesta av tiger-föräldrarna i samband med IUP-samltal, för en lärare är det en ganska tung period med långa arbetsdagar där man skall förbereda både sin undervisning och samtalen samt självklart fullfölja dem. Men denna period ger även otroligt mycket. För mig som lärare är det oerhört viktigt att ha en bra relation och bra kommunikation med hemmen, framförallt nu när jag undervisar klassen för första året. Det är vi tillsammans som ger eleverna det stöd som de behöver för att uppnå utveckling i rätt riktning.

Jag har konstaterat under samtalen att hela klassen gjort enorma framsteg under hösten. Det är framförallt rutiner kring läxläsningen och koncentration på eget arbete som varit i fokus. Nu när allting börjar "rulla på" ser man hur individerna utvecklas och blommar upp. Man vågar mera när man känner sig trygg i det som man gör.

Virpi, som vikarierat i klassen under några dagar denna vecka då jag varit på utbildning, berättade för mig att hon aldrig sett tigrarna arbeta så koncentrerat och målmedvetet under lektionerna. Detta värmer mitt hjärta!

De två viktigaste händelserna under denna vecka har varit morgonsamling om Tanzania och adventssamlingen i kyrkan. Det var på onsdagen som Marta och Jessica berättade om sin resa till vår vänskola i Tanzania. Vi fick se bilder och få en känsla om allt det som de varit med om under resan.

På fredagen var det dags för adventssamlingen. I och med att skolan vuxit var vi tvungna att ha två samlingar. Stämningsfullt även om vi endast kan drömma om snön när vi traskar i leran...

Spöken i trappan...
Jessica och Martha hade en samling om deras Tanzaniaresa.
Fokuserade elever som lyssnar noggrant.
Eleverna fick ta del av en hel del bilder som var tankeväckande.

 Lite solsken, men inge snö...
Mellankören sjöng vackert.


Alla bloggläsare önskas en trevlig helg!

/"The Big-Tiger"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar