lördag 25 oktober 2014

Vecka 43

Dags för höstlov!

Under veckan har Tigrarna fortsatt att visa framsteg. Arbetsron i klassen blir bättre och bättre. Eleverna koncentrerar sig främst på sina egna uppgifter och hjälper varandra på ett föredömligt sätt. Även när vi arbetat i små grupper har arbetet löpt som det ska: alla gruppdeltagarna tar hänsyn till varandra och jobbar mot ett gemensamt mål. Mycket bra Tigrar!

En målsättning för denna vecka var att alla elever skulle klara av ett "tabell-test". Detta "tabell-test" visar om man kan multiplikationstabellerna och att man automatiserat dem (att man inte behöver räkna med fingrar). Det är några elever som får öva lite extra under höstlovet så kommer det att gå bra.

Efter det välförtjänta höstlovet skall vi fokusera oss mer på att hitta de rätta läxrutinerna. Nu är det många elever som glömmer saker/uppgifter hemma eller inte vet var man har dom. Detta är lite oroväckande. Detta mönster speglas även i andra ägodelar. Man vet inte var man har sina mössa eller vantar, till och med datorn kan vara på vift...

Fokuserade elever.
Rast-skoj; en hel klass leker tillsammans.
Projektarbete i mindre grupper

Det bör nämnas att arbetsron i klassen var bra även om man jobbade i fem olika grupper.
Sångstund i musiken; "... just beat it!"
FN-dagen uppmärksammades på fredagen med en gemensam morgonsamling.

Alla bloggläsare önskas en trevlig helg och ett skönt höstlov!

/"The Big-Tiger"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar