lördag 27 september 2014

Vecka 39

Första provet i matematik avklarad!

Denna vecka har vi haft det första provet (förhöret) i årskurs 4. Vi kan konstatera att provet i matematik var både lätt och svårt. De första uppgifterna innehöll uppgifter med mekanisk räkning, vilket de flesta tigrarna klarar av galant. Viktigt att komma ihåg att vara noggrann när man ställer upp i addition och subtraktion, det är så lätt att göra slarvfel...

Även uppgifterna som handlade om begreppen (addition, subtraktion, multiplikation, division, kvot, summa etc.) var ganska enkla. Textuppgifterna tvingade eleverna att fundera lite extra och den sista uppgiften var mycket svår. Kan trösta alla elever med att det inte är alla vuxna som klarar av en dylik uppgift om man inte övat på att lösa sådana uppgifter. Nästa vecka har vi provgenomgång och jag kan redan nu konstatera att Tigrarna kommit bra igång med årets nya utmaningar!

Under veckan har vi även jobbat i grupper med "ett projekt". Roligt att se hur engagerade de flesta Tigrarna är och hur mycket de får gjort tillsammans. Vi ska fortsätta med liknande projekt för att bli ännu bättre på "teamwork".

Musik med Maarit.
Slöjd-projekt.
Grupparbete
 Himlen sänkte sig när det var dags för årets första prov i matematik...
Koncentrerade elever som gav bra arbetsro.

Till sist önskas alla bloggläsare en trevlig helg!

/"The Big-Tiger"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar